เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ (Fixed Asset)

 • CW Tower

รายละเอียดงาน

 • จัดการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ของบริษัท
 • ตรวจเช็คและตรวจนับทรัพย์สินในองค์กร
 • ดูแลสินทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รับในด้านสภาพการใช้งานและจัดหาที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย
 • ดูแลงานทรัพย์สิน และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายเท่านั้น อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ดูแลงานทรัพย์สิน และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • รักในงานบริการ

Comments are closed