เกี่ยวกับเรา

A&A บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

วิสัยทัศน์
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ
– เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความจริงใจ
– เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี

 

 

 

 

 

 

madono_8s-left

 คณะกรรมการบริษัท

 1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
 2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
 3. นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ
 4. นายยูจิ ฟุคาดะ
 5. นายมาซายูกิ ซาโต้
 6. นายวิเชียร เมฆตระการ
 7. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง
 8. นายต่อสกุล คุ้นวงศ์
 9. นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย
 10. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
 11. นายคิมิฮิโกะ ยานากิ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     Chief Executive Officer

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ    (Mr. Katsuhiko Madono)

ประวัติการทำงาน:

ช่วงเวลา ตำแหน่ง สถานที่ประกอบการ
2014 – Present Chief Executive Officer AIRA & AIFUL Public Company Limited
Executive Advisor AIFUL CORPORATION (Japan)
2013 Senior Executive Officer Tangram Associates Company Limited
2009 Executive Manager of International Business Development Department ACOM Company Limited
2006 Chairman of BOD & Chief Executive Officer Easy Buy Public Company Limited
1998 Chief Executive Officer
1994 Chief Manager, Developing Overseas Markets ACOM Company Limited

Comments are closed