ข่าวประชาสัมพันธ์


เพื่อคนไร้บ้าน

นายซูสุมุ อิโตะ (กลาง) ผู้บริหารสายงานการขายและศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานในองค์กร ร่วมส่งต่อความดีผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้ร่วมส่งต่อความห่วงใยสู่คนไร้บ้าน” โดยมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิอิสรชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะและคนไร้ที่พักพิงในบริเวณพื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี นางวิไลพรรณ หลวงยา (ที่ 3 จากขวา) รักษาการประธานมูลนิธิอิสรชน ให้เกียรติต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิอิสรชน กรุงเทพมหานคร“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” พร้อมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯตั้ง UOBKH เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมยื่นไฟลิ่งปลายปีนี้

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่ (A money)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” ประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดยื่นไฟลิ่งภายในปลายปี 2565 จ่อเสนอขายหุ้น IPO หวังขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและความคล่องตัว เสริมภาพลักษณ์ สร้างการเติบโตและความยั่งยืนระยะยาว เผยตั้งเป้าเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย“อัปสกิลดิจิทัลให้เยาวชนไทย”

นายไดสุเกะ โอโนะ ผู้อำนวยการโครงการ Aihack Thailand บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร. กวิน อัศวานันท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ “Aihack Thailand 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยเฉพาะหลักการเขียน Coding และแนะแนวอาชีพด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยคณาจารย์และวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรับการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกทดลองคิด ทดลองทำ และยังได้สั่งสมประสบการณ์ พร้อมคำแนะนำและข้อเสนอแนะดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ สู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดการทำงานในอนาคต โดยมีนางสาวจริยา ขาวงาม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565“เอมันนี่” สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

นายซูสุมุ อิโตะ (กลาง) ผู้บริหารสายงานการขายและศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานในองค์กร ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์รักษาเด็กป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ประมาณ 8,000 รายต่อปี โดยมี นางสาวรัชนีบูลย์ เงินวิลัย (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมรับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักบริหารดีเด่นแห่งปี

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2564” (Executive of The Year 2021) สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ให้กับ นางสาวชลยา พร้อมศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจาก โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง พิธีจัดขึ้น ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร“เอมันนี่” สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ช่วยเหลือแพทย์สู้ภัยโควิด-19

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” ผ่านโครงการ “A money บัดดี้ร่วมสนับสนุนด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย และช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการสู้ภัยโควิด-19 ให้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อไป ณ สำนักงานทันตแพทย์ สุณีรัตน์-วิจิตร กรุงเทพฯ“เอมันนี่” ส่งมอบชุด PPE เสริมกำลังด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “A money” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” จัดส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) หรือชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ในกิจกรรม “A money บัดดี้ร่วมส่งมอบชุด PPE สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งชุด PPE เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในการปกป้องแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกชัยนาทฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เปิดตัว “A money Mobile Application”

นายยูจิ ฟุคาดะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายคิมิฮิโกะ ยานางิ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ และนายซูสุมุ อิโตะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “A money Mobile Application” เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เน้นการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ Mobile Platform ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย HTTPS และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS (App Store) โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.apple.com/app/id1526100193 และ Android (Google Play Store) โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.amoney ณ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล สำนักงานใหญ่ อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


เดินหน้า “กิจกรรม A money บัดดี้ร่วมปันสุขเพื่อน้องอิ่ม ครั้งที่ 1”

นายซูสุมุ อิโตะ (กลาง) ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมเปิดตัวกิจกรรม “A money บัดดี้ร่วมปันสุขเพื่อน้องอิ่ม ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีมื้ออาหารหลักที่มีคุณภาพและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ผ่านการส่งมอบอุปกรณ์สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตที่ดีเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสื่อการสอน อาทิ โปสเตอร์ และวีดิโอสั้น ชุด “วิธีการล้างมือที่ถูกต้องป้องกันโควิด 19 โดยพี่ซารู้ว” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสต่างๆ อย่างถูกวิธีต่อไป โดยมี นายอัศวเดช ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม พร้อมด้วยคณะครู ให้เกียรติต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จ.สมุทรสาคร


“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับมูลนิธิกระจกเงา

นายซูสุมุ อิโตะ (กลาง) ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ A money บัดดี้ชวนทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิดหลักการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี นางสาววีราภรณ์ ประสพรัตนสุข (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้เกียรติรับมอบ ณ มูลนิธิกระจกเงา หลักสี่ กรุงเทพฯ


A money มอบเงินสมทบทุนโครงการ

นายยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายคิมิฮิโกะ ยานางิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ และนายซูสุมุ อิโตะ ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินสมทบทุนโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชีรับบริจาค
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนเงินทุนสำหรับการออกกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ช่วยดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งเพื่อเป็นทุนสำรองในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ SMS *948*1919*100# แล้วโทร.ออก สำหรับการบริจาค 100 บาท และ *948*1919*10# แล้วโทร.ออก สำหรับการบริจาค 10 บาท ได้ทุกเครือข่าย
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่เบอร์ 0-2314-4333


Amoney_donated_to_Children

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ร่วมช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

นายซูสุมุ อิโตะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือและดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจากทั่วประเทศ โดยมี วาสนา แนวบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


Amoney_Coral_Reef_Plantation

รวมพลัง “A money บัดดี้ชวนปลูกปะการัง”

นายยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนปลูกปะการัง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรรวมทั้งผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมกันอนุรักษ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบนิเวศทางทะเล พร้อมลงมือเพาะพันธุ์กล้าปะการังสำหรับให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์น้ำในทะเล และร่วมกันปล่อยฉลามทราย ซึ่งเป็นนักล่าในระบบนิเวศที่ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงเพื่อสร้างความสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


FG_26384_re

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวบริการ “ชำระบิลผ่านธนาคาร”

นายยูจิ ฟุคาดะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชีวานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ร่วมบันทึกภาพความร่วมมือในการเปิดตัวบริการบริการชำระบิลผ่านธนาคาร สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด A money โดยสามารถเลือกชำระบิลผ่านช่องทางเคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต และ เครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารที่ร่วมให้บริการภายใต้บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการสำหรับผู้ที่ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ในการเลือกชำระบิลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ณ ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Co_Campaign_A_money_x_Teijin

‘เอมันนี่’ จับมือ ‘เทยิน’ ชวนร่วมบริจาคขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” (A money) ภายใต้สโลแกน “A money บัดดี้เรื่องเงิน” ร่วมกับ บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชั้นนำในประเทศไทย ชวนทุกคนมาร่วมบริจาคขวดน้ำดื่มชนิดใสหรือพีอีที (PET: Polyethylene Terephthalate) สำหรับนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งต่อให้กับเยาวชน ผ่านโครงการ “A money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง” โดยสามารถร่วมนำขวดน้ำดื่ม PET มาส่งต่อได้ที่กล่องรับบริจาคผ่านทางสาขาของเอมันนี่ทั้ง 11 สาขา ดังนี้ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, บิ๊กซี สุขสวัสดิ์, เดอะมอลล์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เทสโก้ โลตัส มหาชัย, ซีคอนสแควร์ และอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: AmoneyThailand


A&A_Drug_Prevention_PS2

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” รับมอบรางวัลสถานประกอบการต้านยาเสพติด

นางสาวณิชาภัทร ขำมาส (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 จากนางโสภา เกียรตินิรชา (ขวา) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน “การรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Amoney_Blood_Donation

A money รวมพลังบัดดี้ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” (A money) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 30 คน ร่วมบริจาคโลหิตผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันสู่สังคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


CSR_do_good

“A money” บัดดี้ร่วมแรงแบ่งปันพลังบวกเพื่อน้องๆ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” (A money) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” เปิดตัวโครงการ “A money บัดดี้ชวนแบ่งปันพลังบวกเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเขียนเล่าเรื่องราวการทำความดีต่างๆ ของตัวเองในรูปแบบบันทึกความดี และนำมาแบ่งปันผ่านกล่องรับเรื่องราว โดยในทุกๆ เรื่องราวการทำความดีที่พนักงานจัดส่งเข้ามานั้น บริษัทฯ จะร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 100 บาท / เรื่อง พร้อมเริ่มเปิดรับเรื่องราวการทำดีจากพนักงานทุกคนตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 และหลังจากนั้นจะรวบรวมเงินที่ได้ทั้งหมดจากเรื่องราวการทำความดีของพนักงาน เพื่อร่วมสมทบทุนเป็นค่าผ่าตัดหัวใจให้กับน้องๆ ในมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ต่อไป


BOT_0982

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

นายซูสุมุ อิโตะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” (A money) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรมากขึ้น ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้


BaanNokkamin

“เอมันนี่” ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

นายยูจิ ฟุคาดะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ผ่านกิจกรรม “เอมันนี่ บัดดี้ชวนทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กร พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ออกไปสู่สังคมไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้นำอุปกรณ์สำนักงาน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ และกระดานไวท์บอร์ด มูลค่ารวมกว่า 240,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมการดูแลเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไป โดยมี นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้


CS_Amoney_Buddy_Man_rove_Planting

“A money บัดดี้ชวนปลูกป่าชายเลน”

นายยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาในองค์กร จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนปลูกป่าชายเลน” โดยได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมลงมือปลูกป่าและปล่อยปูทะเลเข้าสู่ระบบนิเวศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์ให้กับสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้


csr_win_2018

A money บัดดี้ชวนแชร์การทำความดี

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) “ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด A money” มอบรางวัลบุคคลต้นแบบการทำความดี ประจำปี 2018 ในโครงการ “A money บัดดี้ชวนแชร์การทำความดี” ให้กับ นางสาวดวงฤดี กดนอก (ซ้าย) เจ้าหน้าที่ธุรการควบคุมคุณภาพ แผนกควบคุมคุณภาพและการพัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียการจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน รวมทั้งยังเป็นจิตอาสาที่ออกไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและสัตว์พิการซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงต่างๆ เป็นประจำ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและสนับสนุนพนักงานในองค์กรที่มีจิตอาสา พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำประโยชน์ให้กับสังคมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล สำนักงานใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้


Blood_Donation_nov2018

“A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 4 รวมพลังส่งต่อโอกาสให้กับผู้ป่วย

นายยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมน้องซารู้ว (Saruu) พร้อมพนักงานในองค์กรร่วมกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ตามนโยบายการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กร ที่พร้อมส่งต่อสิ่งดีๆ ไปสู่ภายนอกผ่านการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ป่วยที่รอใช้งาน และเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้กับสภากาชาดและโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Amoney_Prostheses_Foundation

“A money บัดดี้บริจาคโลหะอะลูมิเนียม”

นายซูสุมุ อิโตะ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบชิ้นส่วนโครงโลหะอะลูมิเนียมจากอุปกรณ์จัดบูธของบริษัทฯ ให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้บริจาคโลหะอะลูมิเนียม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ โดยชิ้นส่วนโครงโลหะอะลูมิเนียมดังกล่าวส่งมอบให้กับ “บริษัท บางกอกแคน” ที่มีโครงการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตขาเทียมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมอบให้กับผู้พิการที่ต้องการขาเทียมในลำดับต่อไป โดยมี นายไกรเดช เถกิงเกียรติ (ซ้าย) รองเลขาธิการฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิขาเทียมฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


CSR A money Buddy to Do Good for Children

“A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง” ปีที่ 4

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กร และพร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ออกไปสู่สังคมไทย โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของที่ได้จากการเปิดรับบริจาค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนสำหรับนำไปใช้ในการดูแลเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา โดยมี นางนพสร ประสิทธิ์พิชิต ประธานศูนย์ฯ (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติรับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้


RBS Lifestyle Chonburi_Grand Opening_FINAL

“เอมันนี่” เปิดตัวบูธใหม่ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี

นายยูจิ ฟุคาดะ (Mr.Yuji Fukada) (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดบูธใหม่ของบัตรกดเงินสด “A money” (เอมันนี่) ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ถือบัตรกดเงินสด A money ในโซนภาคตะวันออกได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีนายดิตพันธ์ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่า Property & Lifestyle Mall บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


A&A-Blood-Donation_for-web

“บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” รวมทีมพนักงานร่วมกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิตปีที่ 3”

นายซูสุมุ อิโตะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร พร้อมด้วย “น้องซารู้ว” มาสคอตลิงหิมะสัญลักษณ์ของเอมันนี่ ร่วมกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กรสู่สังคม ซึ่งในครั้งนี้เป็นการรวมพลังกันส่งต่อชีวิตด้วยโลหิตให้กับผู้ป่วยที่รอการใช้งาน และเพื่อเพิ่มปริมาณเลือดสำรองในคลังให้มีเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้


Internship_program_A&A

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน

นางสาวกุลระวีร์ วิบูลย์ศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์
ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อแนะนำข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนเริ่มต้นฝึกงานในสายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพ ก่อนที่จะลงสู่สนามการทำงานจริง โดยมีพนักงานในบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล สำนักงานใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


A_money Spring_Card&Mascot_Event

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เปิดตัวมาสคอตพร้อมบัตร “เอมันนี่ สปริง การ์ด”

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายซูสุมุ อิโตะ
(ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเปิดตัว “เอมันนี่ สปริง การ์ด” (A money Spring Card) คอลเล็กชั่นบัตรกดเงินสดลายใหม่ต้อนรับสีสันแห่งฤดูใบไม้ผลิ พร้อมด้วย “ซารู้ว” (Saruu) มาสคอตลิงหิมะที่มีคาแรกเตอร์ปราดเปรียว เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ และเป็นมิตรกับทุกคน เพื่อเป็นตัวแทนสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ โดยมี เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์บัตรกดเงินสด A money ร่วมให้ข้อมูลในงาน ณ A money สาขาเดอะมอลล์บางแค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


CSR-khaonampu

รวมพลัง “A money บัดดี้ชวนปลูกป่า สร้างโป่งดินเทียม”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจิตอาสาในองค์กร จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนปลูกป่า สร้างโป่งดินเทียม” โดยร่วมกันศึกษาวิธีการอนุรักษ์ป่า พร้อมลงมือปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืชและสร้างโป่งดินเทียม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยมีนางส้มลิ้ม จำปาเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี


Amoney_KATM_Final

บัตรกดเงินสด A money กดเงินได้ที่ K-ATM ทั่วประเทศ

นายสุรเดช เกียรติธนากร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายยูจิ ฟุคาดะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฎิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “A money” ร่วมเปิดให้บริการแก่ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money สามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย (K-ATM) กว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางถอนเงินให้ลูกค้าบัตรกดเงินสด A money ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้


PET_bottle
A money ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง

นายซูสุมุ อิโตะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบขวดน้ำดื่มชนิดใสหรือพีอีที (PET: Polyethylene Terephthalate) ที่ได้รับบริจาคและรวบรวมจากพนักงานในองค์กร ผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคขวดเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง” จำนวน 100 กิโลกรัม โดยขวดที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งต่อให้กับเยาวชนในโครงการ Japan Dream Football Association (JDFA) โดยมี นายวีระชัย คริสต์วทัญญู (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกเส้นใยสั้นและวัสดุไม่ทอ (Manager of Staple Fiber & Non-Woven Material Sales Division) บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชั้นนำในประเทศไทยให้เกียรติรับมอบ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อเร็วๆ นี้


A-money-baan_nokkamin
A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กรและพร้อมส่งต่อสิ่งดีๆ ออกไปสู่สังคมไทย โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และมอบสิ่งของที่ได้จากการเปิดรับบริจาคให้กับเยาวชนที่อยู่ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น พร้อมกันนี้ยังมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้สำหรับการดูแลเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยมี นางกิติยา ไผ่แก้ว (ที่ 2 จากขวา) ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้เกียรติรับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Blood_donation

A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริจาคโลหิตผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต” ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วย และเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้กับสภากาชาดและโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “A money บัดดี้ชวนทำดี” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กร พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ไปสู่สังคมไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้


A&A_Late_King Rama_IX_Funeral_Rites

บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ ร.9

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันก่อน


Imperial_Samrong_Branch

ร่วมฉลอง “A money” สาขาใหม่ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

นายยูจิ ฟุคาดะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “A money” ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก ดร.พรชัย ศรีประไพ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด เนื่องในโอกาสพิเศษสำหรับการฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุดของบัตรกดเงินสด “A money” ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เพื่อขยายการบริการลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้


Photo_Release_A_money_Event
ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เปิดตัวพรีเซนเตอร์และโฆษณา “A money”

นายยูจิ ฟุคาดะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ นำทีมผู้บริหารบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์และโฆษณาของบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A money) บัดดี้เรื่องเงินที่จะร่วมสนับสนุนทุกความฝันให้เป็นจริง โดยโฆษณาเรื่องล่าสุดชื่อว่า “เต๋อทำได้ คุณก็ทำได้” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Success starts from you: ทุกความสำเร็จ เริ่มต้นที่ตัวเรา” พร้อมด้วยพรีเซนเตอร์คนล่าสุด เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่น สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสานฝันสู่ความสำเร็จ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น M ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก เมื่อเร็ว ๆ นี้


KTB Pic final

“บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จับมือ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางกดเงินจากบัตรกดเงินสด “A money”

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมบันทึกภาพความร่วมมือในการให้บริการเบิกถอนเงินจากบัตรกดเงินสด “A money” ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ที่มีจำนวนกว่า 12,000 เครื่องทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการกดเงิน 13 บาทต่อรายการ ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการในการให้บริการ และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรกดเงินสด A money มากยิ่งขึ้น ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


Future Park_Resized

“A money” เปิดสาขาใหม่ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายมิตสุอิ คาวาเซ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” ร่วมพิธีเปิด “A money” สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ณ ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ชาวรังสิต ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยสาขานี้เป็นสาขาที่ 40 ที่เปิดให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


BBL_Pic

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล เพิ่มช่องทางการกดเงินจากบัตรกดเงินสด “A money”

นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายอาจหาญ เพ็ชรดี (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมบันทึกภาพความร่วมมือในการให้บริการเบิกถอนเงินจากบัตรกดเงินสด “A money” ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ ที่มีจำนวนกว่า 9,400 ตู้ทั่วประเทศ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการกดเงิน 13 บาทต่อรายการ ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้บริการ และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรกดเงินสด A money มากยิ่งขึ้น ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


A&ACSR_mom2016_02

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ทำความดีเนื่องในโอกาสวันแม่

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ “A&A” นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมทำความดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ และวันแม่แห่งชาติ โดยการเยี่ยมชมและมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้


news_13

“A&A” ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางซ้ายบน) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ “A&A” นำทีมผู้บริหารและพนักงานทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆ นี้


Suk00-01

A money เปิดสาขาใหม่ สาขาสุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี

คุณวารุณี ประมาณพล (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (A&A) รับมอบกระเช้าดอกไม้จากคุณวิบูลย์ สุขอนันตธรรม (กลางขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุขอนันต์ ปาร์ค จำกัด เนื่องในโอกาสที่ A&A ได้เปิดให้บริการ “A money” สาขาใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในจังหวัดสระบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้


full-news-13

“A money” บุก Money Expo @พัทยา

ผ่านไปแล้วนะครับ กับงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป เมืองพัทยา ที่บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ A&A ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ “A money” เข้าร่วมออกบูธในงาน โดยมีคุณคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) พร้อมด้วยคุณมิตสุอิ คาวาเซ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (ขวา) เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าประชาชนทั้งในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม ส่วนท่านใดที่ไปร่วมงานไม่ทัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ A money ทุกสาขา และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000 หรือ www.Amoney.in.th


full-news-12

“A money รักนี้.. คือการให้”

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ A&A ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ A money นำทีมโดยคุณคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางบน) นำทีมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “A money รักนี้.. คือการให้” ด้วยการนำปฏิทินเก่าและใหม่ หนังสือสภาพดี ข้าวสาร อาหารแห้ง และเสื้อผ้าจำนวนมาก ที่ได้รับบริจาคจากเพื่อนพนักงาน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป มาส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลนผ่าน “มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อเป็นการส่งต่อความรักกลับสู่สังคม ในช่วงวันแห่งความรักที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้


reDSC_1422

“A money” เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ อนุบาลดวงประทีป

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ A&A ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ A money นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “A money รักนี้.. คือการให้” เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม พร้อมทั้งมอบชุดดินสอสีและสมุดภาพระบายสีให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป จำนวน 210 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาความคิด และยังเป็นการสร้างสมาธิที่ดีให้กับเด็ก ๆ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา


full-news-10

A money เปิดสาขาใหม่ สาขารถไฟฟ้าใต้ดิน สุขุมวิท

คุณมิตสุอิ คาวาเซ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (A&A) รับมอบกระเช้าดอกไม้จากคุณณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เนื่องในโอกาสที่ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (A&A) ได้เปิดสาขาใหม่ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


full-news-9

A money รักนี้คือการให้

เชิญร่วมบริจาคปฏิทิน และหนังสือสภาพดีที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิกระจกเงา
เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. – 5 ก.พ. 59
นำไปบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงาในวันที่ 12 ก.พ. 59

ผู้สนใจสามารถนำส่งไปรษณีย์มาที่:
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
วงเล็บมุมซองว่า (A money รักนี้คือการให้)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือนำมาบริจาคด้วยตนเองในเวลาทำการตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

หมายเหตุ: รับบริจาคหนังสือทุกประเภท ยกเว้นหนังสือลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรม


full-news-7

บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ทำความดี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

คณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) หรือ A&A ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายล่าสุด เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ณ ตึกจามจุรีแสควร์ ชั้น G เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา


full-news-6

งาน Grand Opening Celebration เปิดตัว AIRA & AIFUL อย่างเป็นทางการ

คุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการบริษัท (ที่สามจากขวา) และคุณคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) (AIRA & AIFUL) ได้รับเกียรติจากคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้บริหารกลุ่มบริษัทไอร่า คุณมาซายูกิ ชาโต้ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น (AIFUL) และนางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ในฐานะบริษัทร่วมทุน เข้าร่วมงานฉลอง Grand Opening Celebration บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ณ ห้องบอลรูมโรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา


0218

AIRA & AIFUL Public Company Limited พิธีลงนามสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุน ระหว่าง บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) และ AIFUL CORPORATION (AIFUL) นำโดยคุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIRA พร้อมด้วย Mr.Yoshitaka Fukuda , President and CEO of AIFUL (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) จัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ AIRA & AIFUL Public Company Limited เพื่อบุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในประทศไทย และตั้งเป้านำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ประกวดออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ

บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีน้องๆ จากหลากหลายสถาบันการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 150 ผลงาน

ในการนี้คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล คุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (คนที่ 3 จากขวา) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจการสื่อสาร คุณโยชิตะกะ ฟุกุดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIFUL CORPORATION (คนที่ 2 จากขวา) และคุณคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง จิตรกรภาพเหมือน และอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ


บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ทำบุญบริษัท

คุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการ (คนกลาง) คุณคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(คนที่2จากขวา) บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล และคุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ร่วมด้วย คุณชัยวุธ ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผจก.โครงการพิเศษ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22 พร้อมมีแผนการเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในเดือนกันยายน 2558 นี้ ใครต้องการสินเชื่อก็เตรียมตัวกันได้เลย……

 

Comments are closed