เจ้าหน้าที่บัญชี

 • Full Time
 • Anywhere

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและบันทึกบัญชี รับรายวัน Daily book-keeping
 • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง Suspense receipts details from bank
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าทางด้านการถอนเงิน ทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile report รวมทั้งปิดบัญชีรายเดือน
 • จัดทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (Words, Excel, PowerPoints) ถ้าใช้ Excel ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบใหม่ยินดีพิจารณา
 • ภาษาอังกฤษพอใช้

Comments are closed