เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR)

 • CW Tower

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า
 • ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
 • รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
 • สามารถขับรถ เพื่อจัดเก็บหนี้ตามพื้นที่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ ( นอกสถานที่) 1-3 ปี
 • กรณีมีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ในการติดตามหนี้สิน ตามสถานที่ต่างๆได้

Comments are closed