Collection Officer (เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน) วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ป.ตรี

  • CW Tower

รายละเอียดงาน

  • ให้คำแนะนำกับลูกค้าและทวงถามยอดหนี้ค้างชำระภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าและความคืบหน้าในการติดตามทวงถามยอดหนี้
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา /ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตามหนี้สินจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที
  • มีความสามารถและเทคนิคการเจรจาต่อรอง
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ทั้งในเวลาหลังเลิกงาน และในวันหยุดเสาร์/ อาทิตย์

***จบใหม่ยินดีพิจารณา***

Comments are closed