ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

banner_graph_page-01

ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ


 


1. แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

data graphTH_Q2-01

 

2. แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

data graphTH_Q2-02

 

3. สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)

Table 3 - Q1_TH

 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องเที่เกิน 30 วัน


1. แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

data graphTH_Q2-01

 

2. แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

data graphTH_Q2-02

 

3. สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)

Table 3 - Q1_TH

Table 3 - Q2_TH

Table 3 - Q3_TH

Table 3 - Q4_TH

 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องเที่เกิน 30 วัน

1. แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

data graphTH_Q4-01

 

2. แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

data graphTH_Q4-02

 

3. สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)

Table 3 - Q1_ TH4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องเที่เกิน 30 วัน

1. แนวโน้มเรื่องร้องเรียนdata graphTH_Q4-012. แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

data graphTH_Q4-02

 

3. สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)

Table 3 - Q1_ TH

 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องเที่เกิน 30 วัน


Comments are closed