ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

banner_graph_page-01

ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ


 

1. แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

data graphTH_Q4-01

 

2. แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

data graphTH_Q4-02

 

3. สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)

data graph-03

data graph-03-2

data graphTH_Q3-03

data graphTH_Q4-03

 

4. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องเที่เกิน 30 วัน

data graph-04

data graph-04-2

data graphTH_Q3-04

data graphTH_Q4-04

Comments are closed