ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ : a&amap_th


บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

โทร : 0-2117-5000  แฟกซ์ : 0-2117-5008

 การรับเรื่องร้องเรียน


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ที่มีความประสงค์ร้องเรียน จะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพและแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ – นามสกุล) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และเอกสารแสดงตน *  ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 4 ช่องทางได้แก่

  ช่องทางที่ 1       ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000 เวลา 09.00 – 18.00 ทุกวัน
  ช่องทางที่ 2       ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาของ A money ทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขา
  ช่องทางที่ 3       จดหมายไปรษณีย์อิเล็กครอนิกส์ Email : cs@aira-aiful.co.th
  ช่องทางที่ 4       เว็บไซต์ www.aira-aiful.co.th โดยสามารถระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างนี้

*  เอกสารแสดงตนต้องเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน
 เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านระบุรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด ลงในช่องกรอกรายละเอียด

 แนะนำ/ร้องเรียน/สอบถามข้อมูล


ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล์ของคุณ*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
ผู้สอบถาม*
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม*
รายละเอียด*
ไฟล์แนบ

รองรับไฟล์ประเภท PDF เท่านั้น ไม่รวมไฟล์ภาพทุกชนิด


ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
หากต้องการติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อขอคำปรึกษา หรือ แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สามารถดำเนินการได้
ตามช่องการรับเรื่องร้องเรียน https://www.1213.or.th


Comments are closed